Facebook Audience Insights เป็นเครื่องมือสำคัญใน Facebook Ads Manager ในการช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลเป็นล้านๆ ของกลุ่มเป้าหมายในเฟสบุค เช่น อายุ เพศ หน้าที่การงาน งานอดิเรก เพจที่ชอบ ฯลฯ

หากเราหยั่งรู้ข้อมูลของ Audience มากเท่าไร ก็จะช่วยทำให้เรายิง Target ได้แม่นยำมากขึ้น ซึ่งหมายถึงเสียค่าใช้จ่ายในการ Reach ที่น้อยลง ไม่แค่นั้น ถ้าการที่เราเจาะกลุ่มเป้าหมายถูก เราก็จะสร้าง content ได้ถูกทาง ถูกคน เพิ่มยอด Brand Awareness ให้กับเฟสบุคเพจต่อไป

ใช้เครื่องมือ Facebook Audience Insights ง่ายๆ :

  1.  ไปยัง Audience Insights ที่อยู่ในหน้า dashboard ของ Facebook Ads Manager แล้วเลือกบัญชีที่เราต้องการจัดการ (ในกรณีที่มีหลายแอคเค้าท์) จากนั้นจะปรากฎให้เราเลือกว่าจะ ทำการ insight “ทุกคนบนเฟสบุค” หรือ “เฉพาะแฟนเพจที่เชื่อมโยงกับเพทคุณแล้ว” ในที่นี้เราจะโฟกัสไปที่ เลือก “ทุกคนบนเฟสบุค” (Everyone on Facebook) เพื่อที่เราจะได้ศึกษาข้อมูลยูสเซอร์อีกมากมาย และได้ไอเดียที่กระจายออกไปในวงกว้าง

Target ให้โดนกลุ่มเป้าหมายด้วย Facebook Audience Insights

แต่ละตัวเลือกต่างกันอย่างไร?

  • Everyone on Facebook: ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลของ Prospect หรือลูกค้ารายใหม่
  • People connected to your Page: เหมาะกับต้องการศึกษาข้อมูลให้ลึกขึ้นไปของแฟนเพจหรือลูกค้าที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะได้สร้าง content หรือดีไซน์ให้ตอบโจทย์ยิ่งขึ้น
  • A custom audience: เข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่เราได้ customise ไว้ เช่น กลุ่มลูกค้าเดิมหรือ อีเมลของ subscribers

  2. สร้าง Demographic ของกลุ่มเป้าหมาย

เริ่มใส่ข้อมูล Demographic ทางคอลัมน์ซ้าย ซึ่งกราฟแสดงข้อมูลและการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกทางซ้าย กับยูสเซอร์ทั้งหมดในเฟสบุคแบบรีลไทม์ Demographic ที่เฟสบุคกำหนดไว้ได้แก่ Location, Age and Gender, Interests และ Advanced (ตัวเลือกที่ช่วยให้ target แคบลงไปอีก)

targeting2

  1. ศึกษาหน้า Page Likes

ในแทป Page Likes ทางคอลัมน์ขวา จะมี Top Categories ของเพจที่เป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายของเรา เราใช้เครื่องมือนี้ในการศึกษาด้านกลยุทธ์การดีไซน์ Post หรือ Content ของเพจที่มีคนสนใจมากมายเหล่านี้ได้ เพื่อมาปรับใช้ใน organic post ของเราต่อไป

  1. Device

ในแทบ Activity จะมีข้อมูลด้าน Device ที่จะบอกข้อมูลว่ากลุ่มเป้าหมายใช้อุปกรณ์ประเภทใดในการเข้าถึง Facebook เพื่อให้เราออกแบบ content หรือดีไซน์ได้ถูกอุปกรณ์ รวมทั้งข้อมูล Activities ว่ากลุ่มเป้าหมายมี action ใดๆ มากน้อยแค่ไหนเช่น Post Like, Post Comment, Post Share, Ad Clicked เป็นต้น

      5.  ทำการ Save เพื่อใช้ในการยิง Target ครั้งต่อไปหรือ เราสามารถสร้าง Ad ได้เลยทันทีจาก Audience Insights นี้ แต่สำคัญที่สุดคือการทำ A/B Test เพื่อเปรียบเทียบว่า Target นี้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับ Target เดิม

Note: อย่าลืมว่าค่า Conversion Rate มีแนวโน้มที่จะน้อยลงอย่างแน่นอนเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเราแคบลงและจำเพาะเจาะจงมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีสุดท้ายแล้วเราก็ต้องประเมิน ROI (Return On Investment) ด้วย เช่น เมื่อเราจ่ายค่า Reach ในสัดส่วนที่แคบลงก็ย่อมส่งผลให้ ROI เพิ่มขึ้น

 

Credit: How to Use Facebook Audience Insights to Improve Targeting